Ściegi

Ściegami nazywa się sposób wiązania nitek między dwoma nakłuciami igły. Ściegi dzieli się na sześć klas:

• ściegi łańcuszkowe (klasa 100) charakteryzują się tworzeniem pętli nitek, przechodzących przez materiał, które są splecione z innymi pętlami;

Ścieg jest formowany z jednej nitki górnej (1), której pętla przechodzi przez materiał od strony igły, ale splata się z drugiej strony.

• ściegi ręczne (klasa 200) powstają z jednej nitki, która przechodzi przez materiał w jednej linii, wchodząc w materiał i wychodząc z niego;

• ściegi stębnowe (klasa 300), powstają w wyniku przeplatania się dwu lub więcej grup nitek, przy czym pętle jednej grupy nitek przechodzą przez materiał i są mocowane nitką lub nitkami z innej grupy;

Ścieg jest formowany przez trzy nitki: dwie górne (1 i 2) i jedną dolną (3). Pętle nitek 1 i 2 przechodzą przez materiał od strony igły i przeplatają się z nitką 3 po drugiej stronie.

• ściegi łańcuszkowe wielonitkowe (klasa 400) powstają w wyniku zaplatania się dwóch lub kilku grup nitek, przy czym jedna z nich tworzy pętle, przechodząc przez materiał;

• ściegi łańcuszkowe obrzucające (klasa 500) stosuje się przy łączeniu materiałów tworzących wspólną krawędź;

• ściegi łańcuszkowe pokrywające (klasa 600) tworzone z dwóch lub więcej zespołów nitek, odznaczające się pokrywaniem obu krawędzi materiału nitkami dwóch zespołów.

W ramach wymienionych klas ściegów rozróżnia się poszczególne ich typy. Różne typy ściegów mogą być łączone za pomocą szycia, tworząc jeden ścieg kombinowany. Klasyfikacja i oznaczenia ściegów są zawarte w normie PN-83/P-84502.