Ocena jakości obuwia

Ocena jakości obuwia

■ Ze względu na rodzaj i ilość wad nieistotnych, powstałych w czasie procesu technologicznego i w czasie magazynowania, obuwie wyjściowe dzieli się na trzy gatunki (rysunek), natomiast domowe i robocze na dwa gatunki.

Rysunek. Symbole do oznaczania gatunków obuwia wyjściowego (wg PN-86/0-91011).

■ Do wad zasadniczych, dyskwalifikujących obuwie z obrotu, zalicza się m.in.: wystające części metalowe, wyraźne fałdy w podeszwie, które mogłyby spowodować urazy stopy, szczeliny w łączeniu wierzchu i podeszwy. Półpary obuwia nie mogą: różnić się między sobą, być zdeformowane, wykazywać łuszczenia apretury, wykazywać fałdów, marszczeń i plam.

■ Dokonując odbioru jakościowego na podstawie normy, dokumentacji technicznej, wzorów zatwierdzonych przez jednostki handlowe lub umowy między producentem a odbiorcą, należy zwrócić uwagę na:

— stan i rodzaj opakowania,

— poprawność oznakowania,

— stan jakości towaru, tj. twardość nosków i podpiętka, jednolitość barwy, staranność zszycia części składowych wierzchu i złączenia wierzchu ze spodem, symetryczność oczek, jednolitą grubość, wysokość obcasów, jednakową długość półpar itd.

Kolejne czynności wykonywane podczas odbioru jakościowego obuwia przedstawiono na rysunku.

Rysunek. Kolejne czynności wykonywane podczas odbioru jakościowego obuwia.

■ W czasie użytkowania należy pamiętać o podstawowych zasadach konserwacji obuwia:

• obuwie skórzane należy odświeżyć, używając pasty do obuwia lub kremu;

• w przypadku przemoczenia trzeba przede wszystkim obuwie wysuszyć z dala od źródła ciepła;

• w celu zachowania właściwego kształtu należy używać prawidełek;

• obuwie ze skór welurowych i nubukowych odświeża się gąbką; trwałe zabrudzenia należy usuwać benzyną ekstrakcyjną;

• obuwie z tworzyw skóropodobnych odświeża się pastą lub kremem, zabrudzenia usuwa się szmatką zwilżoną w letniej wodzie, roztworem płatków mydlanych lub mlekiem.

■ Obuwie powinno zaspokajać bardzo zróżnicowane oczekiwania konsumentów. Dobre obuwie w czasie użytkowania nie może powodować zniekształceń stóp. Powinno być trwałe, wygodne, higieniczne, o kształcie i wyglądzie estetycznym, zgodnym z wymaganiami panującej mody. Ponadto większość konsumentów pragnie mieć obuwie w miarę lekkie, które nie obciąża nóg swoją masą.