Krawieckie narzędzia i przyrządy

Krawieckie narzędzia i przyrządy – przedmioty służące do konstruowania, modelowania, wykonywania i reperacji odzieży. Do krawieckich narzędzi i przyrządów, oprócz maszyn do szycia oraz przyborów do kreślenia linii (przykładnica, ekierka, linijka z podziałką milimetrową, krzywik, cyrkiel),należą:

Deska do prasowania
przyrząd wykonany z płyty drewnopochodnej umieszczonej na składanym stojaku, obciągniętej płótnem. Jeden koniec ma zwężony w celu ułatwienia przesuwania prasowanych elementów wyrobu odzieżowego, drugi z wydzielonym miejscem  na postawienie żelazka.

igłyIgła
narzędzie wykonane z wypolerowanego okrągłego pręta stalowego. Wyróżnia się igły do szycia ręcznego, zaostrzone na jednym końcu, a na drugim zakończone uchem do nawlekania nici oraz igła do szycia maszynowego, w których ucho znajduje się na końcu zaostrzonym, a drugi koniec ma kształt tępo zakończonego walca i jest mocowany w uchwycie maszyny do szycia.
Podstawą klasyfikacji igieł do szycia ręcznego według numerów jest ich długość i grubość. Najgrubsze i najdłuższe igły mają najniższą numerację. Igły dobiera się w zależności od gęstości splotu tkaniny i rodzaju wykonywanego ściegu. Np. igły o numerach 4, 5, 6 służą do fastrygowania, a o numerach 7, 8, 9 do szycia nicią jedwabną i cienką bawełnianą.