Wielkości obuwia

Wielkości obuwia

Wielkościami charakteryzującymi obuwie, szczególnie ważnymi dla przyszłego użytkownika, są długość i tęgość obuwia.

Długość obuwia to odległość od skrajnych punktów czubka i pięty obuwia, czyli długość stopy z naddatkiem.

W systemie metrycznym polskim długość stopy wyrażona w centymetrach oznacza numer długości obuwia. Są przewidziane również  połówki numerów, aby ułatwić indywidualne dopasowanie obuwia do stopy. Przy określaniu długości obuwia można również spotkać numerację angielską i francuską.

Numeracja angielska (calowa) — podstawową jednostką jest 1/3 cala angielskiego (1 numer długości obuwia = 1/3 cala — w przybliżeniu 8,4 mm). Numeracja ta jest przewidziana dla dwóch podgrup wiekowych:

— mała (dziecięca) zaczyna się od numeru 2, kończy zaś na numerze 13 ½ ,

— duża (młodzieżowo-dorosła) zaczyna się od numeru 1, kończy zaś na numerze 13.

Numeracja francuska (sztychowa) — jednostką jest sztych, równy 2/3 cm, tj. 6,6 mm; jednemu numerowi długości odpowiada jeden sztych. Numeracja ta zaczyna się od numeru 18, a kończy na numerze 48; są również dopuszczone połówki.

W polskim przemyśle obuwniczym przewiduje się wprowadzenie międzynarodowej numeracji, zalecanej przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną), zwanej „mondoponat”. W numeracji tej uwzględnia się długość stopy oraz obwód w miejscu, gdzie zaczynają się palce.

W celu umożliwienia sprawnego przeliczania numeracji metrycznej na angielską, francuską i odwrotnie można posłużyć się tabelą  (wg PN-87/0-91010).

Tęgość to wielkość charakteryzująca obuwie, bardzo istotna dla użytkownika; określa ona obwód stopy w przodostopiu i podbiciu oraz szerokość stopy w pięcie i przodostopiu.

Tęgość oznacza się wielkimi literami alfabetu i zgodnie z normą PN-87/0-91010 wyróżnia się 5 podstawowych tęgości: E, F, G, H, J i 4 tęgości połówkowe: E½, F½, G½, H½.

Tabela 1. Porównanie numerów długości obuwia

Tabela 2. Porównanie numerów długości obuwia