Szwy

Szwem nazywa się miejsce złączenia elementów wyrobu za pomocą ściegów, klejenia lub zgrzewania. Budowa szwu zależy od liczby  i sposobu złożeń tkaniny w szew (rysunek).

Rysunek. Przykłady szwów klasy 1: a) ułożenie łączonych elementów, b) miejsca przejścia igły przez materiał, c) oznaczenie szwu (wg PN-83/ /P-84501)

Zależnie od przeznaczenia szwy mogą być łączące i brzegowe oraz wykończające brzegi. Szwy dzieli się na 8 klas w zależności od charakteru łączonych elementów, minimalnej liczby elementów wchodzących w skład szwu oraz ułożenia elementów względem linii przeszycia. Zasady klasyfikacji i oznaczenia szwów są zawarte w normie PN-83/P-84501.

Ostatnią grupą czynności są operacje wykończające, jak: oczyszczenie wyrobu, końcowe prasowanie i parowanie, przecięcie i obdzierganie dziurek, przyszywanie guzików, wszywanie wszywek, etykietowanie, pakowanie i przygotowanie do transportu.