Opakowanie i oznakowanie obuwia

Opakowanie i oznakowanie obuwia

Opakowanie obuwia można podzielić na: opakowanie jednostkowe i zbiorcze (transportowe).

■ Opakowaniem jednostkowym jest pudełko lub torba papierowa. Zaleca się stosowanie opakowań bezpośrednich, czyli bibuły białej lub kolorowej do przekładania półpar obuwia. Można też stosować opakowania z tworzyw sztucznych, np. folii.

■ Opakowania zbiorcze powinny zawierać obuwie jednakowego wzoru, koloru, rozmiaru długości i tęgości oraz gatunku.

Opakowania zbiorcze, jednostkowe, jak również półpary obuwia powinny być oznakowane znakami cyfrowymi i literowymi lub innymi, określającymi cechy użytkowo-handlowe. Znaki wykonuje się farbami, mogą też być wytłaczane lub drukowane w sposób trwały, czytelny i estetyczny (tabela).

Tabela. Znakowanie obuwia

Znaki towarowe Miejsce umieszczenia
Znak firmowy podeszwa, część wewnętrzna pięty, wewnątrz obłożny
Nazwa handlowa modelu etykiety, opakowania
Nazwa typu i grupy obuwia jw.
Numer normy (SWW lub KTM) etykieta
Nazwa zasadniczego koloru jw.
Wielkość — długość i tęgość wewnętrzna górna krawędź obłożyny, spód obuwia, etykieta
Cena detaliczna etykieta, spód obuwia
Rok produkcji etykieta
Znaki kontroli jakości i gatunku etykieta, wewnątrz obłożony

Przykład oznaczenia półbutów męskich:

2222-194-333-334

222 — branża przemysłu obuwniczego,

2    —    skóra/inne,

1    —    wyjściowe całoroczne,

9    —    obuwie męskie,

4    —    półbuty pełne,

333-33 — numer wzoru,

4    — liczba kontrolna.

■    Obuwie należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, czystych, przewiewnych, wolnych od pleśni i innych grzybów, z dala od grzejników i środków chemicznych. Obuwie musi być chronione przed zamoczeniem i nasłonecznieniem. Optymalna temperatura przechowywania to 5-24°C, wilgotność — 50-70%.